#اعتراضات – از میان آنها: کارگران پیمانی وزارت نفت

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
#اعتراضات – از میان آنها: کارگران پیمانی وزارت نفت #اعتراضات – از میان آنها: کارگران پیمانی وزارت نفت
این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۴ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و با اخبار جدید بروز میشود.
اعتصاب سراسری رادیولوژیستها، تهران تجمع مقابل وزارت بهداشت- ۲۴ بهمن
اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی ماهشهر
صدها تن از کارگران پیمانکاری پتروشیمی ماهشهر سهشنبه ۲۴ بهمن مقابل اداره کار منطقه ویژه ماهشهر تجمع کردند. آنها شعار میدادند:
مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر
عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست
document.createElement('video');
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/02/کارگران-پتروشیمی-با-شعار-مرگ-بر-کارگر-24-بهمن.mp4
اعتصاب کارگران پتروشیمی بوعلی سینا
کارگران پتروشیمی بوعلی سینا دوشنبه ۲۳ بهمن در اعتراض به عدم همسانسازی قراردادهای پیمانکاری و تبعیض در پرداخت دستمزد اعتصاب کردند. کارگران خواستار صدور رای اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در رابطه با همسان سازی قراردادهای کار و رفع تبعیض در پرداخت مرد هستند.
خواست همسانسازی قراردادهای کارگران پیمانی با سایر کارگران یک خواست فراگیر کارگران پیمانی است و کارگران پیمانی در در ماههای اخیر بارها از طریق تجمع، اعتصاب،و اعتصاب غذا به وضعیت خود اعتراض کردهاند.
یکشنبه ۲۲ بهمن نیز صدها کارگر پیمانی که بواسطه شرکت احداث زیرمجموعه شرکت مپنا در فاز چهارده پارس جنوبی کار میکنند در اعتراض به ۶ ماه تعویق دستمزد اعتصاب کرده بودند.
کفش های یک کارگر پیمانی وزارت نفت پوشیده از ریزگردها
اعتراض کارگران پیمانی نفت به عدم پرداخت حق بدی آب و هوا
یکی از موارد ثابت اعتراضات کارگران پیمانی نفت شرایط نامناسب کار و عدم پرداخت حق بدی اب و هوا به کارگرانی است که در هوای به شدت آلوده مناطق نفتی کار میکنند. یک کارگر پیمانی اعتراض خود را با گذاشتن عکس پوشیده از غبار از یک جفت کفش کار در کانال نیروهای پیمانکاری وزارت نفت نشان داده و در توضیح نوشته است:
«این کفشای یک نیروی پیمانکاری تو خوزستانه که آیتم بدی آب و هوا شامل حالش نمیشه. اونا که آین آیتم رو میگیرند، کفشاشون واکس زده، برق میزنه».
یک کارگر پیمانی «ارکان ثالث» نیز در این باره نوشته است:
« من جزیی از خانواده بزرگ کارگری ارکان ثالث هستم که متأسفانه مورد توجه مسولین قرار نگرفتیم حالا دلیل این همه بیتوجهی چی میتونه باشه دقیقا نمیدانم. ما بصورت شیفت مشغول به کار هستیم و الان نوبت استراحت (رست) هستیم و وضعیت آب هوا به این صورتی هست که شما و دیگران دوستان که تصاویر را فرستادن مشاهده و در جریان جزیی و کلی آن قرار دارید.
جالب این این است چند هفته پیش همکاران عزیز من، در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر دست به اعتصاب غذا زدهایم ولی متاسفانه مسئولان واسه احقاق حق کارگران فقط به نفع خودشون وقت خریدن و به ضرر کارگران زحمت کش. کارگرانی در زمان کار تو سایت باید ریزگرد بخورند و وقتی محل استراحت هستن کنار خانواده ریزگرد بخورن…»
اعتصاب سراسری رادیولوژیستها، انکار وزارت بهداشت
سهشنبه ۲۴ بهمن رادیولوژیستها در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت موسوم به طرح «خودارجاعی» مصوبه جدید معاونت درمان وزارت بهداشت اعتصاب سراسری کردند. تاکنون عکسها و گزارش هایی از اعتصاب در گرگان، تهران، کرج و شیراز منتشر شده است.
اجتماعکنندگان در تهران مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده بودند و بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «مافیای پزشکی جان مادران باردار کیلویی چنده؟»
یکی از اعتراضکنندگان در تجمع امروز تهران در توضیح گفته است:
«چنین طرحهایی به نفع یک اقلیت خاص است. مافیای واردات تجهیزات پزشکی قصد دارد با وارد کردن دستگاهها و تجهیزات، سود بیشتری کسب کند و این وسط متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی متضرر میشوند.»
تجمع رادیولوژیست ها مقابل وزارت بهداشت
او افزوده براساس طرح “خودارجاعی” مجوز انجام سونوگرافیهای دوران بارداری، به متخصصان زنان نیز داده شده است و پزشکان متخصص میتوانند در مطبهای خود تجهیزات سونوگرافی داشته باشند. و این به نفع پزشکان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی است و گروههای پیراپزشکی را با مشکل مواجه میکند.»
گزارش منتشر شده از گرگان حاکی از آن است که سهشنبه ۲۴ بهمن تمام مراکز رادیولوژی این شهر در اعتصابند.
مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت در واکنش به اعتصاب رادیولوژیستها، عمومی بودن اعتراض را انکار کرده:
«اکثر رادیولوژیستها در تماسهای متعدد با وزارت بهداشت، با برگزاری تجمع مخالفت کردهاند.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، علیرضا عسکری با اشاره به آنکه مصوبه جدید وزارت بهداشت «مطابق الگوهای جهانی»ست گفته است:
«متخصصان زنان در صورتی که دوره آموزشی سونوگرافی را دیده باشند، فقط به عنوان دستگاه کمک تشخیصی میتوانند از دستگاه سونوگرافی استفاده کنند و به هیچوجه حق دریافت وجهی برای انجام این خدمت ندارند و اگر در هر جای کشور در مطب متخصص زنان وجهی بابت سونوگرافی گرفته شود، تخلف آشکار است و حتماً وزارت بهداشت به این تخلف رسیدگی میکند.»
به گفته این مقام مسئول، رادیولوژیستها «در تماسهای متعددی که با وزارت بهداشت داشتهاند، اکثریت آنان با برگزاری تجمع مخالفت کردهاند.»
۲۴ بهمن- تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد مقابل وزارت کشور
تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد مقابل وزارت کشور
رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در تداوم اعتراضات خود به شهرداری تهران روز سهشنبه ۲۴ بهمن مقابل وزارت کشور تجمع کردند.
خصوصیسازی حمل و نقل اتوبوسرانی تهران در نیمه دوم سالهای دهه ۱۳۸۰ به ایجاد بیش از ۲۰ شرکت خصوصی اتوبوسرانی شهری انجامید و قرار شد رانندگان با پرداخت اقساط ماهانه مالک اتوبوسها شوند. حال رانندگانی که در ۱۰ سال گذشته اقساط خود را پرداختهاند معترضاند که چرا هنوز سند مالکیت اتوبوسها به نام آنها صادر نشده است.
علاوه بر این رانندگان به دیرکرد واریز بهای بلیطهای الکترونیک به حساب رانندگان، بالا بودن جریمهها و هزینههای نگهداری اتوبوسها، و مشکل بیمه رانندگان شرکتهای خصوصی نیز معترضاند.
محرومیت از مزایای بازنشستگی پیش از موعد و نحوه پرداخت حق بیمهها هم به نارضایتیها دامن زده است. یکی از رانندگان درباره مشکل بیمه گفته است:
«بیمه بخش خصوصی به صورت خویشفرما پرداخت میشود، برای همین این رانندگان برخلاف همکارانی که در استخدام شرکت واحد هستند، از مزایای بازنشستگی پیش از موعد محروماند و تازه حق بیمههای آنها در حد و اندازه حداقلهای قانونی پرداخت میشود.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در حین تجمع رانندگان مقابل وزارت کشور نمایندگان آنان برای گفتوگو با مسئولان وزارت کشور وارد این وزارتخانه شدهاند.
اعتصاب رانندگان تاکسی قم
رانندگان تاکسی قم مجددا در اعتراض به هزینههای بالا و پائین بودن کرایه تاکسی اعتصاب کردند. آنها سهشنبه ۲۴ بهمن مقابل استانداری قم تجمع کردند و تاکسیهای خود را جلوی استانداری پارک کردند.
تجمع رانندگان یاسوج- دوشنبه ۲۳ بهمن
اعتراض رانندگان تاکسی یاسوج به حق کمیسیون بالا
رانندگان تاکسیهای بیسیم یاسوج دوشنبه ۲۳ بهمن به حق کمیسیون بالا و قراردادی که به گفته رانندگان یک جانبه به آنها تحمیل شده اعتراض کردند.
رانندگان تاکسی بیسیم یاسوج که حدود ۱۰۰۰ نفرند در توضیح اعتراض خود گفتهاند آنها در ابتدای کار مبلغی به شرکت پرداخت میکنند که در پایان قرارداد حق بازپرداخت آن را ندارند. آنها ماهانه ۱۸۰ هزار تومان حق کمیسیون میپردازند و شرکت مادر در صورت اعتراض رانندگان حق قطع یکطرفه همکاری را برای خود محفوظ داشته است.
رانندگان گفتهاند شرکتهای مادر تاکسیهای بیسیم از محل کمیسیونها و حق ورودی، ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد دارند حال آن که رانندگان درآمدی جز حق رانندگی ندارند و هر آن در معرض اخراجند.
اعتصاب کارگران کیشچوب
کارگران کیشچوب که از چند ماه قبل در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و تعویق مزدها بارها اعتصاب و اعتراض کردهاند سهشنبه ۲۴ بهمن باز تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران ۸ تا ۱۰ ماه است دستمزد نگرفتهاند.
مجمع عمومی هپکو برگزار نشد، سرنوشت کارخانه و کارگران همچنان در ابهام
مجمع عمومی کارخانه هپکو که قرار بود دوشنبه ۲۳ بهمن برای تعیین هیات مدیره و تعیین تکلیف کارخانه برگزار شود، لغو شد بدون آن که تاریخ جدیدی برای برگزاری آن اعلام شود.
کارگران هپکو هنوز بخشی از مطالبات سال ۹۵ خود را دریافت نکردهاند و سال ۹۶ نیز سه ماه و نیم دستمزد نگرفتهاند. گرچه به طور مداوم گزارش هایی از برگزاری جلسات در سطح استان برای بررسی وضعیت کارخانه هپکو برگزار شده اما در عمل تولید کارخانه تقریباً متوقف است و کارگران بدون دستمزد در بلاتکلیفی به سر میبرند.
کارگران هپکو در اعتصاب روز ۱۶ بهمن خود در خیابانهای شهر اراک راهپیمایی کردند و با تجمع در میدان مرکزی شهر اراک زنجیر انسانی تشکیل دادند. کارگران به طعنه شعار میدادند:
درود بر ستمگر، مرگ بر کارگر.
در پی اعتصاب ۱۶ بهمن کارگران هپکو اسدالله احمدپور، مدیرعامل قبلی کارخانه از خود سلب مسئولیت کرد و استانداری استان مرکزی تعیین وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران را به پس از برگزاری مجمع عمومی کارخانه منوط نمود.
کارگران متالوژی پودر ایران: ۶‍ ماه کار بدون دریافت دستمزد
کارگران شرکت متالوژی پودر ایران که تنها تولید کننده پودر آهن در ایران است ۶ ماه است دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است.
مدیران کارخانه در پاسخ اعتراضات کارگران گفتهاند عدم پرداخت بدهی خریداران کارخانه را با کمبود نقدینگی روبرو کرده است. آنها خواستار حل مشکلات کارخانه توسط دولت شدهاند.
تولید این کارخانه واقع در شهر صنعتی قزوین کاهش یافته اما به گفته کارگران خطوط تولید فعال اند.
کارگران شهرداری نیشابور ۲ ماه مزد نگرفتهاند
بیش از ۸۰۰ کارگر شهرداری نیشابور حداقل دو ماه است دستمزد نگرفتهاند.
محمد عمارلو دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور گفته است دستمرد این کارگران پیمانی کمتر از حداقل دستمزد است.
تعطیلی کارخانه شیر مهاباد و سرگردانی کارگرانی با مطالبات معوقه
کارخانه شیر ایران مهاباد حدود سه ماه است از تولید بازایستاده و حدود ۹۰ کارگر آن که ماهها دستمزد نگرفتهاند بلاتکلیفاند.
دوشنبه ۲۳ بهمن- تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به عدم تدریس به زبان مادری
تجمع دانشجویان ادبیات تبریز با خواست تدریس زبان مادری
در دانشکده ادبیات داشنگاه تبریز تعداد کثیری از دانشجویان تجمعی اعتراضی برپا کردند و خواستار تدریس زبان مادری شدند.
عکسها و فیلمی که از این تجمع در دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده دانشجویان متنهایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند و شعار می دادند: روحانی، روحانی، وعده هایت چه شد؟
تلاش برای جلوگیری از اعتصاب پزشکان در ۲۵ بهمن
پزشکان طرح تحول سلامت طبق اعلام قبلی قرار است چهارشنبه ۲۵ بهمن اعتصاب کنند. دانشکده علوم پزشکی ایلام با ابلاغ بخشنامهای به تاریخ ۲۴ بهمن مرخصی کلیه پزشکان را «تا اطلاع ثانوی» لغو کرد.
بیشتر بخوانید:
#اعتراضات – از میان آنها:کارگر بازنشسته قائمشهری

منبع خبر

اشتراک گذاری در:


  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
اشتراک گذاری در:

برچسبها:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0