دانش آموزان روستاهای پز الیگودرز همچنان چشم بهراه معلم

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
no image available تصویر خبر موجود نیست.
خبرگزاری هرانا – ۲۰ روز از سال تحصیلی جدید گذشته است اما دانشآموزان روستاهای پز شهرستان الیگودرز به دلیل نداشتن معلم از کلاس درس محروم ماندهاند، دانشآموزانی که نبود مدرسه و محرومیت آنها را وادار میکند تا درس چوپانی را مشق کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، دانش آموزان روستاهای پز الیگودرز پس از گذشت ۲۰ روز از سال تحصیلی جدید همچنان منتظر آمدن معلم مدرسه هستند.
بازآمد بوی ماه مدرسه بوی بازیهای راه مدرسه. آری بازهم با پایان فصل تابستان بوی ماه مهر در کوچههای شهرمان پیچیده است و بازهم درب مدارس به روی دانشآموزان گشوده شده تا سال تحصیلی جدید را با شور و نشاط آغاز کنند.
با آغاز ماه مهر و سال تحصیلی جدید میلیونها دانشآموز به شوق آموختن راهی مدرسه شدهاند و شور اشتیاق خاصی به کوچه و خیابانهای شهرمان دادهاند.
اما کمی دورتر از این هیاهو و شور و اشتیاق شهرمان، هستند دانشآموزانی که هنوز کوچهپسکوچههایشان بوی ماه مهر نمیدهد، هنوز مدرسه شان باز نشده و هنوز حضور گرم دانشآموزان گرمیبخش کانکسهای سرد نشده است.
دانش آموزان روستاهای پز همچنان چشمانتظار آمدن معلم
۲۰ روز از سال تحصیلی جدید گذشته است اما دانشآموزان روستاهای پز شهرستان الیگودرز به دلیل نداشتن معلم از کلاس درس محروم ماندهاند، دانشآموزانی که نبود مدرسه و محرومیت آنها را وادار میکند تا درس چوپانی را مشق کنند.
برای شنیدن وضعیت محرومیت دانشآموزان روستاهای پز الیگودرز پای صحبت خداداد حسنی دهیار روستای پز الیگودرز مینشینیم تا از نداشتههای این دانشآموزان برایمان بگوید.
وی میگوید: “نیمی از ماه مهر گذشته است اما هنوز یک معلم برای دانشآموزان این منطقه نیامده است فقط گفتند برای هر روستایی از معلمان حق تدریس میفرستیم که این معلمان حقالتدریس هم حداقل یک هفته باید بروند روش تدریس یاد بگیرند”.
تحصیل دانش آموزان ششپایه در یک کانکس
دهیار روستای پز الیگودرز میافزاید: “دانشآموزان روستاهای پز فقط تا پایه ششم میتوانند درس بخوانند اکنون نیز در دو روستای پز ۵۰ دانشآموز پایه اول تاششم و روستای دیگر ۴۳ دانشآموز منتظر آمدن معلماند اما هنوزی خبری از معلم نیست و دانشآموزان همچنان باید چشمبهراه آمدن معلم بمانند”.
وی عنوان میکند: “برای هر یک از این روستاها یک معلم فرستاده میشود اما یک معلم واقعاً پاسخ گوی این تعداد دانشآموز نیست”.
پیگیریهایی که برای آمدن معلم نتیجه نداد
حسنی بیان میکند: “متأسفانه تاکنون هیچی معلمی برای آموزش این دانشآموزان به روستا نیامده و پس از پیگیریهای انجامشده مسئولان گفتند دو معلم فرستادهایم ولی هنوز خبری از هیچ معلمی نیست”.
وی به کانکسی بودن مدارس روستاهای پز اشاره میکند و میگوید: “با توجه به کانکسی بودن مدارس امکان دو شیفته کردن مدرسه نیست و یک معلم باید ۴۳ دانشآموز پایه اول تا ششم را همزمان آموزش بدهد”.
دهیار روستای پز الیگودرز  میافزاید: “گاهی مسئولان میگویند امکان فرستادن دو معلم نیست، معلوم نیست معلم ندارند یا مشکل خانه استیجاری است، اگر مشکل اسکان است ما خودمان خانهای برای معلم فراهم میکنیم”.
ترک تحصیل دانش آموزان در نبود مدرسه
وی عنوان میکند: “ازآنجاکه مدرسه این روستاها فقط تا پایه ششم است بعدازآن اکثر دانشآموزان این منطقه سراغ چوپانی میروند و ترک تحصیل میکنند”.
جعفری بهورز روستاهای پز الیگودرز نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم به محرومیتهای مختلف روستاهای پز الیگودرز اشاره میکند و میافزاید: “نزدیک به ۲۰ روز از سال تحصیلی جدید ۹۶ میگذرد اما هنوز یک معلم هم برای دانشآموزان روستاهای این منطقه نیامده است”.
هیچ امکاناتی در روستاهای پز الیگودرز وجود ندارد
وی عنوان میکند: “از هر نظر مشکلداریم و نبود راه دسترسی مناسب، برق و مدرسه از مشکلات عدیده این منطقه است و باید گفت هیچ امکاناتی در این روستاها وجود ندارد”.
بهورز روستاهای پز الیگودرز بیان میکند: “روستای پز علیا نزدیک ۶۰ دانشآموز دارد، روستاهای پز وسطی و روستاهای اقماری نیز نزدیک ۲۵۰ دانشآموز دارند اما هنوز یک معلم ندارند و از تحصیل بازماندهاند”.
آری این فرزندان دیار الیگودرز هرروز با دستان کوچکشان کتابهای نخواندهشان را ورق میزنند تا شاید معلم مدرسه از راه برسد…
نوشته دانش آموزان روستاهای پز الیگودرز همچنان چشم بهراه معلم اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منبع خبر

اشتراک گذاری در:


  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
اشتراک گذاری در:

برچسبها:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد

ارزیابی این خبر

0